Handknutna malahalsband mm🌸
Foto på denna sida: Linda Dahlqvist🌟